Dlaczego warto podać zwierzętom lucernę granulowaną?

Lucerna to roślina, która z sukcesem jest wykorzystywana, jako pasza białkowa. Do zalet lucerny zalicza się jej wysoką zawartość białka, regulację procesów trawiennych, wzmocnienie układu odpornościowego, poprawę wyglądu i kondycji skóry oraz sierści, gwarancję dobrego rozwoju organizmu. Białko w lucernie stanowi 17-22% suchej masy, a dodatkowo zawiera takie składniki jak magnez, wapń, fosfor oraz witaminy z grup A i D. O wartości pokarmowej lucerny decyduje przede wszystkim faza rozwojowa lucerny. Strawność substancji organicznej w formie wysokiej zawartości białka jest najwyższa początkiem oraz tuż przed fazą pąkowania.

Kiedy należy zbierać lucernę?

Najwięcej białka zawierają młode i dobrze ulistnione rośliny. Białko zawarte w lucernie, w tym okresie jest dobrze zbilansowane pod względem aminokwasów. W tym czasie w roślinie znajduje się nikła zawartość włókna.

Jak wykorzystywana jest lucerna?

Lucerna, która jest uprawiana w siewie czystym może zostać przeznaczona na:

  • na zielonkę(wysokiej jakości pasza skarmiana w okresie wegetacji);
  • pastwisko dla krów, jałówek czy młodego bydła rzeźnego;
  • kiszonkę lub siano skarmiane na czas zimy;
  • produkcję wysokiej jakości suszu.

Czas zbioru lucerny na kiszonkę ma wpływ na ilość zawartości białka, jego strawności oraz na plon suchej masy. Według ekspertów lucerna na kiszonkę musi zostać zebrana w czasie fazy pąkowania do początku kwitnienia. Lucerna zebrana w tym czasie pozwala uzyskać dobrą jakościowo kiszonkę. Lucerna jest źródłem energii i białka dla zwierząt przeżuwających. Lucerna jest idealnym rozwiązaniem, gdy w lipcu i sierpniu wraz ze wzrostem temperatur zmniejsza się skuteczność wykorzystania pastwisk trawiastych(mniejsze tempo odrostu runi, mniejszy plon oraz gorsza strawność roślin). W tym okresie świetnym uzupełnieniem dawki pokarmowej dla krów, jałówek czy młodego bydła rzeźnego jest dodatek zielonki z lucerny.

Zielonkę lucerny można także stosować w żywieniu innych gatunków i grup zwierząt. Lucerna może być podawana zwierzętom futerkowym (króliki, nutrie) w postaci produktu jak lucerna granulowana. Roślina ta podawana jest też owcom, świniom czy kurom(nadaje pożądane zabarwienie żółtkom jaj).

Czy lucerna powinna być powszechnie stosowana? Ważne informacje

Lucerna, jako pastwiska jest popularna przede wszystkim w USA(rozległe stepy). Jest to spowodowane faktem, że jest to roślina wrażliwa na zbyt intensywne przygniatanie czy przygryzanie, dlatego też wypas musi być przeprowadzany we właściwej częstotliwości i zagęszczeniu zwierząt. Zalecany jest wypas wolny, ale przy obsadzie zwierząt na pastwisku po 3 do czterech sztuk dużych na hektar, a obciążenie nie może przekraczać 2000 kg masy ciała zwierząt na hektar. Wypas powinien następować po sobie, co 6–7 tygodni. Nieprzestrzeganie tych zasad powoduje wolniejszy odrost roślin, a nawet ich zanikanie. Jednak dobre pastwisko z lucerny może zapewnić w czasie 8 godzin wypasu dostarczenie krowom 6–8 kg suchej masy w ciągu dnia(40% zapotrzebowania w okresie laktacji). Pasące się zwierzęta muszą mieć stały dostęp do wody i lizawek solnych.

Author: kwaterydobre.pl